REKLAMA = nová dimenzia podnikania

Vitajte! Ponúkame širokospektrálne reklamné a marketingové služby

 

 

Ak by ste sa chceli stretnúť s 10 klientmi denne a ponúknuť im svoj produkt alebo službu, potrebovali by ste na to zhruba 5 hodín, alebo zamestnať ďalšiu pracovnú silu. Reklama to urobí za Vás bez toho, aby ste minuli čo i len minútu Vášho času a lacnejšie ako nový zamestnanec!

Reklama je totiž viac ako slogan na peknom pozadí. Vytvára myšlienku, ktorá vyvolá dojem a dojem v ľudských mysliach dlho pretrvá. A otvorí Vám dvere k spolupráci... bez toho, aby ste potrebovali vyjsť z kancelárie.

 

 

 

 • Prenájom plôch

  Prenájom reklamných plôch /billboardy, bigboardy, megaboardy, miniboardy, citylighty, backlighty, steny/

 • Navigačné tabule

  Navigáciu k spoločnostiam prostredníctvom umiestňovania smerových tabúľ

 • Grafické riešenia

  Príprava grafických návrhov plagátov a bannerov, reklamných fólií

 • Tlač materiálov

  Tlač pripraveného reklamného materiálu a jeho umiestnenie na zvolený reklamný nosič

 • Marketing a reklama

  Zabezpečenie reklamných kampaní a ich celková realizácia /podpora reklamnej kampane umiestňovaním reklamy na prostriedky hromadnej dopravy, taxíkoch, reklamné spoty v TV, rádiách, obecnom rozhlase, promo akcie, internetová reklama, reklama v tlačovinách v súlade so zvolenou dohodnutou reklamnou stratégiou/

 • Poradenstvo

  Poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy

Ak Vás zaujala naša ponuka, neváhajte nás prosím kontaktovať

info@mirali.eu